Om Naturligtvis

Bakgrund

Naturligtvis Västmanland är ett gemensamt initiativ som drivs av Yonderful Sweden där flera aktörer samverkar kring frågor som hälsa, friluftsliv, miljö, natur, integration, boende och fritid.

Idén till Naturligtvis föddes i Blekinge som ett resultat av ett projekt som Länsstyrelsen Blekinge genomförde tillsammans med Yonderful Sweden under 2018.

Syfte med Naturligtvis Västmanland är att;

 • Samla ihop befintlig kunskap, lokal- och målgruppsanpassa den och paketera på ett pedagogiskt och visuellt sätt.
 • Koppla på lokala aktörer (företag, föreningar, projekt etc.) och låta dem få en central del i processen.
 • Få fler människor att våga sig ut i naturen och upptäcka friluftslivet.
 • Öka intresset av att måna om sin närmiljö, sin stadsdel och sin omvärld.
 • Överbygga generationsklyftor.

Projektorganisation;

 • Bostads AB Mimer
 • Förbundet Agenda 2030
 • Västerås stad
 • Västerås Folkhögskola
 • Yonderful Sweden

Pilotprojekt 2019

Under hösten 2019 genomförs ett pilotprojekt på området Bäckby i Västerås i nära samarbete med Västerås Folkhögskola. Deltagare i skolans program kommer att få t a del av och bidra till utvecklingen av en workshopserie.

Piloten ska bidra till;

Metodutveckling

 • Workshopserie (i fem steg)
 • Projektorganisation och administration (förslag på hur)
 • Utbildnings/workshopmaterial (allemansrätt, svensk historia, hälsa och natur, forskning)
 • Spridning (ambassadörskap, sociala medier, press etc.)

Lärande för deltagare;

 • Ny kunskap (allemansrätt, svensk historia, hälsa och natur, forskning)
 • Certifiering/diplom
 • Nätverk

Spridning;

 • Fortbildningsmaterial
 • Kanaler (Sociala medier)
 • Pressbearbetning
 • Samverkan
 • Ambassadörskap

Kontakt

Hör av dig

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller om du vill medverka i Naturligtvis, eller om du har idéer eller synpunkter.

Kontaktuppgifter

Frida Birkelöf, processledare
0707-778137 eller frida@fa2030.se

Anna Bjerne, projektledare
073-3670050 eller anna@fa2030.se