Jordens klimat blir allt varmare, och det beror på människan. Utsläppen av koldioxid är den största orsaken till klimatförändringarna. Ökningen av den globala temperaturen leder till att glaciärer smälter, havsnivåer stiger och att väderförhållanden och naturkatastrofer blir mer extrema.

Människor drabbas hårt av klimatförändringarna och miljöförstöring, speciellt de som lever i fattigdom. Torka och översvämningar gör att människor tvingas flytta för att kunna försörja sig.

För att motverka klimatförändringarna krävs internationellt samarbete och långsiktiga, gemensamma mål för att minska utsläppen, hitta nya energilösningar och värna om jordens resurser.

Som privatperson är det inte alltid så lätt att veta vad man kan göra. På den här sidan har vi därför satt ihop ett utbildningsmaterial för dig som vill lära dig mer eller för dig som vill lära ut om klimat och miljö.

Detta ingår:

  • Presentation med diskussionsövningar
  • Praktisk övning: Affärsutveckling – kom på nya lösningar till dagens problem.
  • Körschema
  • Begreppslista
  • Länklista
  • Fördjupning (pdf)

Kunskap

Häfte med teori och fakta.

Körschema

Tips på upplägg samt checklista för förberedelser.

Länkar

Fördjupad kunskap, inspiration och övningar.

Begrepp

Viktiga begrepp och förklaringar.

Reflektion

Egen reflektion och sammanfattning.

Presentation

Powerpoint med teori och övningar.

Verktyg

Verktyg till affärsutvecklingsövning.