I Norden lider stora delar av befolkningen av både fysisk och psykisk ohälsa på grund av sina levnadsvanor och det är samhällets ansvar att försöka göra något åt det som orsakar detta.

På senare tid, vartefter det forskas mer på området natur och hälsa blir forskare allt mer överens om att natur och folkhälsa hör ihop. Att ta till vara naturens hälsoeffekter både sparar pengar och är en viktig strategi för att förhindra hälsans ojämlika fördelning hos befolkningen. Att använda naturen som ett sätt att förebygga ohälsa kan förbättra folkhälsan. Därför är det viktigt att ha kunskap om hur naturen kan hjälpa oss att må bättre.

På den här sidan har vi satt ihop ett utbildningsmaterial för dig som vill lära dig mer eller för dig som vill lära ut om natur kopplat till hälsa.

Detta ingår:

  • Presentation med diskussionsövningar
  • Praktisk övning: Skapa en natur-mandala
  • Körschema
  • Begreppslista
  • Länklista
  • Fördjupning (pdf)

Kunskap

Häfte med teori och fakta.

Körschema

Tips på upplägg samt checklista för förberedelser.

Länkar

Fördjupad kunskap, inspiration och övningar.

Begrepp

Viktiga begrepp och förklaringar.

Reflektion

Egen reflektion och sammanfattning.

Presentation

Powerpoint med teori och övningar.